Bezpłatna infolinia interwencyjno – informacyjna

Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno – informacyjnej dla uczniów, w tym ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

Zadnie jest realizowane w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” i na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej.

Uczniowie, w tym uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi mają zapewnioną bezpłatną i anonimową pomoc oraz wsparcie konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i młodzieży pod numerem 116 111 codziennie w godzinach 12 -20. Mogą także uzyskać pomoc online na stronie www.116111.pl/napisz

Rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży mogą uzyskać bezpłatną pomoc konsultantów Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci pod numerem 800 100 100 od poniedziałku do piątku w godzinach 12 – 18. Pomoc online dostępna jest pod adresem pomoc@800100100.pl

telz

Dodaj komentarz