Etap szkolny X Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie

Olimpiada Franciszkańska

Dnia 2 grudnia 2015 r. w naszej szkole odbędzie się etap szkolny X Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie.
Wszystkich zainteresowanych uczniów proszę o kontakt osobisty lub mailowy: religia.zsps@gmail.com
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

W poprzedniej edycji nagrodami były: laptop, aparat fotograficzny oraz tablet, a jakie będą w tym roku? Jest o co walczyć, w tym roku nagrody na pewno nie będą gorsze. Laureaci konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymują również indeksy na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, oraz Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ta ostatnia uczelnia, dla dwóch laureatów konkursu szkół ponadgimnazjalnych ufundowała również bezpłatny udział w warsztatach dziennikarskich.

Marcin Bauerek

Dodaj komentarz