INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Aktualna informacja o zanieczyszczeniu powietrza  na podstawie danych z monitoringu jakości powietrza WIOŚ w Krakowie znajduje się na głównej stronie bloga w odpowiedniej zakładce. Zachęcamy do monitorowania jakości powietrza.

logowioskrakow1

Dodaj komentarz