Konkurs na plakat promujący twórczość Henryka Sienkiewicza

Z okazji obchodów Roku Sienkiewicza i dla uczczenia 170. rocznicy urodzin oraz  100. rocznicy śmierci pisarza zapraszamy do udziału w konkursie literacko-plastycznym.

Adresat:
- uczniowie ZSPS.

Cele konkursu:
- zaciekawienie młodych ludzi twórczością Henryka Sienkiewicza,
- pogłębianie zainteresowań i umiejętności,
- możliwość wypowiedzenia się w formie plastycznej.

Forma pracy:
- plakat formatu A3 lub A4 wykonany dowolną techniką (odręcznie lub na komputerze),
- plakat może być ilustracją dowolnej sceny lub portretem wybranej postaci z dorobku literackiego noblisty.

Termin:
– pracę należy przynieść do biblioteki szkolnej do dnia 11 marca 2016 r. (piątek).

Nagrodzone prace zostaną wywieszone na gazetce ściennej w bibliotece oraz opublikowane na blogu szkoły.
Konkurs organizują nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele języka polskiego.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Dla laureatów przewidziane są nagrody.

Dodaj komentarz