Odbiór dyplomów

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami  będą wydawane

26 maja 2017 r. (piątek) w godzinach od 10.00 do 12.00 w sekretariacie uczniowskim.

dyplom

Dodaj komentarz