„POKOLENIE PAMIĘTA – ROK 2016 – ROKIEM CICHOCIEMNYCH”

OHPa„POKOLENIE PAMIĘTA – ROK 2016 – ROKIEM CICHOCIEMNYCH

Taki tytuł nosi projekt edukacyjny realizowany przez uczniów naszej szkoły we współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy z osiedla Szkolnego w Krakowie. W projekcie bierze udział klasa IIKM.

Założeniem projektu jest przybliżenie historii i dokonań Armii Krajowej, cichociemnych oraz sylwetek żołnierzy walczących na ziemiach polskich z okupantem niemieckim.

W ramach projektu uczniowie wraz z opiekunami dnia 20 maja 2016 roku zwiedzili Muzeum Armii Krajowej; na czerwiec planowany jest wyjazd do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego.

Ponadto uczniowie podzieleni na kilkuosobowe zespoły mają za zadanie przygotować prace plastyczne, pisemne oraz prezentacje związane z tematem projektu.

Opiekunami uczniów są: ze strony OHP Pani A. Jędrzejek, z ZSPS Pani E. Tabis.

 

Dodaj komentarz