Ścieżka zawodowa, krok pierwszy: miejsce praktyk zawodowych

Z badań losów absolwentów wynika, że osoby, które pozostały w zakładach, gdzie realizowały praktyki, są bardziej zadowolone z wykonywanej pracy zawodowej niż inne osoby. Warto więc mądrze wybierać miejsce praktyk, bo być może nawiązana współpraca zaowocuje w przyszłości zatrudnieniem. Na stronie internetowej ZSPS znajduje się pełna lista instytucji z którymi współpracujemy: http://www.zsps.eu/index.php/praktyczna-nauka-zawodu

W naszej szkole osobą odpowiedzialną za współpracę z zakładami gastronomicznymi, w których uczniowie kształcą praktyczne umiejętności jest Pani Kierownik szkolenia praktycznego mgr inż. Krystyna Trzupek.

Ścieżka zawodowa1

Dodaj komentarz