Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016:

Przewodnicząca
Marta Zając /3 TG/

Zastępca
Łukasz Bień /3 KM/

Rzecznik praw ucznia
Natalia Janoszek /2 TG/

Sekretarz
Ewelina Ligas /3 TG/

Skarbnik
Elżbieta Oliwa /3 TG/

Opiekunami SU zostali pan Marcin Bauerek i pani Barbara Pakos.

Dodaj komentarz