Szczęśliwy numerek

Samorząd Uczniowski  rozpoczyna kolejną edycję popularnej w naszej szkole zabawy „Szczęśliwy numerek”.

Od dnia 14 września (poniedziałek) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego losować będą liczbę odpowiadającą numerowi w dzienniku. Uczeń, którego numer zostanie w danym dniu wylosowany może skorzystać z przywilejów, które temu towarzyszą.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że:

Szczęśliwy numerek zwalnia z:

  • niezapowiedzianych kartkówek
  • niezapowiedzianych odpowiedzi

Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

  • zaplanowanych sprawdzianów
  • zaplanowanych kartkówek
  • zaplanowanego pytania
  • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.

sznumerek

Dodaj komentarz