VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PRZYRODA W KOLORACH

Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5 zaprasza do udziału w 6. edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego PRZYRODA W KOLORACH 2016.

Temat  konkursu: W ŚWIECIE PTAKÓW.
Wiek uczestników: 3- 21 lat.
Termin: Prace plastyczne  wykonane dowolnymi technikami można nadsyłać do dnia 12 maja 2016 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).
Finał konkursu: 4 czerwca 2016 r. (sobota) o godz. 12.00.  w Palmiarni „Victoria” Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ulicy Mikołaja Kopernika 27.

Szczegóły w Regulaminie znajdującym się na stronie internetowej: http://www.mdkgrunwaldzka5.pl/aktualnosci/632-vi-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-przyroda-w-kolorach.html

Dodaj komentarz