Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

Konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

 

1. Tematem referatu powinno być konkretne, wybrane zagadnienie, ale nie wyklucza się referatów przeglądowych, podsumowujących osiągnięcia pewnych działów astronomii lub astronautyki.
2. Pożądane są referaty zawierające wyniki własnych obserwacji, spostrzeżeń, obliczeń czy prac konstrukcyjnych autora, a także programy komputerowe itp.
3. Maksymalna objętość tekstu pracy to 10 stron formatu A4. Do prac przesłanych na nośnikach cyfrowych – CD, DVD, dyskietka musi być dołączone krótkie streszczenie lub opis danej pracy w formie pisemnej. Nie będą przyjmowane prace przesłane pocztą elektroniczną.
4. Nie zaleca się referatów zbiorowych.
5. Termin nadsyłania prac upływa 2 marca 2015 roku.
6. Dnia 6 marca komisja konkursowa wytypuje prace, które będą referowane w czasie 15 min przez autorów podczas Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego, które odbędzie się 13 marca w V liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.
7. Dla autorów wyróżnionych prac przewiduje się nagrody.
8.Autorzy trzech najlepszych referatów wezmą udział w XLI Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno-Astronautycznym w Grudziądzu w dniach 19-21 marca 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości pracy, jej opisania i wysłania można uzyskać u nauczyciela fizyki lub na stronie www.moa.edu.pl

Dodaj komentarz