XIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap szkolny

Jaki kierunek miał wiatr zesłany przez Boga, gdy Jonasz siedział w szałasie poza Niniwą?

Z jednym z takich pytań 24 marca 2015 r. zmierzyło się dziesięciu uczniów naszej szkoły: Magdalena Guzik, Krystyna Orzechowska, Natalia Maziarska, Wiktoria Kurowska, Anna Fita, Joanna Fronczak, Patrycja Pac, Jakub Drewniak, Grzegorz Żołyński i Paul Witek, biorących udział w etapie szkolnym XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Organizatorem konkursu było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Misją Stowarzyszenia jest współkształtowanie rzeczywistości polskiej
i przygotowywanie katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi.

Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z 45 pytaniami dotyczącymi Księgi Jonasza, Ewangelii wg św. Łukasza i Dziejów Apostolskich wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowała się uczennica klasy 2 KR Patrycja Pac, której życzymy światła Ducha Świętego w dalszych zmaganiach z tekstami Pisma Świętego.

Uczestnicy konkursu

Dodaj komentarz